AkuZone - Klinik for akupunktur, psykoterapi, hypnoseterapi, eft/tft i Holbæk
Etiske regler

§ 1 Almene bestemmelser
1.1  De etiske regler er bindende for alle udøvende Hypnoterapeuter, der er uddannet på Hypnose Skolen, hvad enten disse beskæftiger sig med terapi, undervisning, personlig udvikling, coaching eller lignende.
1.2  Hypnoterapeuten skal arbejde for, at fremme klientens personlige og psykiske udvikling og sundhed.
1.3  Hensynet til og respekten for klienten går forud for Hypnoterapeutens personlige interesser.

§ 2  Forholdet til klienten
2.1  Hypnoterapeuten skal efterleve, at ethvert menneske har krav på respekt for sin personlige integritet, som ikke må antastes.
2.2  Hypnoterapeuten har tavshedspligt om alle forhold, han/hun erfarer om klienten.
2.3  Hypnoterapeuten er ikke underlagt tavshedspligt, hvis han/hun herigennem risikerer at udsætte klienten, sig selv eller andre for fare på liv eller velfærd.
2.4  Hypnoterapeuten indhenter og videregiver kun oplysninger om klienten med klientens samtykke.
2.5  Hypnoterapeuten skal føre journal, som indeholder de vigtigste hovedpunkter i samarbejdet med klienten. Opbevaring af journaler, skriftlige aktstykker, bånd etc. skal foregå forsvarligt med henblik på at forebygge misbrug af materialet.
2.6  Klienten skal oplyses om sin ret til at se udtalelser, som Hypnoterapeuten har udfærdiget om klienten.
2.7  Optagelser på lyd - og videobånd - samt afspilning heraf kræver altid klientens samtykke. Ved anvendelse overfor tredjemand kræves altid klientens skriftlige tilladelse.
2.8  Hypnoterapeuten må sikre, at deltagerne i gruppeprocesser er enige om at iagttage tavshedspligt.
2.9  Hypnoterapeuten må ikke udnytte sin stilling og viden som terapeut til skade for klienten.
2.10  Seksuel omgang mellem Hypnoterapeuten og klienten må ikke forekomme.
2.11  En forretningsmæssig tilknytning til en klient skal undgås, hvis den kan risikere at føre til en ikke professionel kontaktform.
2.12  Hypnoterapeuten skal henvise klienten til anden behandling, hvis Hypnoterapeuten ikke er kompetent til at arbejde med de problemer, klienten har.
2.13  Har Hypnoterapeuten påbegyndt en terapi, er han/hun ansvarlig for at denne afsluttes terapeutisk forsvarligt, evt. ved viderehenvisning til en anden kvalificeret behandler.

§ 3  Forholdet til kolleger
3.1  Hypnoterapeuten skal udvise kollegial hensynsfuldhed.
3.2  En Hypnoterapeut, der bliver opmærksom på, at en anden Hypnoterapeut uddannet på Hypnose Skolen bryder de etiske regler, har pligt til at påpege det overfor vedkommende og om nødvendigt rette henvendelse til Hypnose Skolens ledelse. 

§ 4  Faglig standard
4.1  Hvis Hypnoterapeuten har personlige problemer, der hæmmer vedkommendes arbejde, skal Hypnoterapeuten søge hjælp til at løse sine egne problemer.
4.2  Hypnoterapeuten må ikke ved annoncering eller lignende love konkrete resultater, der ikke kan garanteres for.
4.3  Hypnoterapeuten skal personligt og professionelt være i overensstemmelse med Hypnose/NLP forudsætningerne.
4.4  Hypnoterapeuten forpligter sig til at holde sig fagligt á jour f.eks. gennem egenterapi, supervision og deltagelse i faglige kurser